Versterk je klantgerichte vaardigheden
Ontdek het hert, de kat en de leeuw in jezelf

Over het boek

Klanten accepteren niet meer dat hun nood aan helderheid, juiste informatie, houvast, structuur, respect en contact genegeerd wordt. Daardoor worden ze ‘moeilijke’ klanten.

De Klantendriehoek biedt een uiterst eenvoudig en herkenbaar model voor een duurzaam klantencontact. Je ontwikkelt je gevoeligheid voor de signalen en noden van de klant en je krijgt concrete handvatten mee om er flexibel op in te spelen. Je verwerft vaardigheden om agressie bij klanten te hanteren én te voorkomen. Het model vormt daarbij een spiegel van je eigen sterktes en valkuilen.

Vlucht je bij agressie weg als een hert?
Of sla je je klauwen uit als de leeuw?

Bekijk je de problemen afstandelijk als de kat?
Of leef je je in als een hert?

Geef je grenzen aan zoals de leeuw?
Of bezorg je uitgebreid informatie zoals de kat?

Troeven

  • Een bevattelijk theoretisch kader in combinatie met een veelheid aan voorbeelden en concrete tips
  • Qr codes/links naar videobeelden
  • Praktische oefeningen en zelfanalyses
  • Een scherpe visie op klantgerichtheid
  • Breed toepassingsgebied: face to face contact, telefoon, e-mail, sociale media
  • Zowel bruikbaar om je klantgerichte vaardigheden te ontwikkelen als bij het omgaan met agressieve/ grensoverschrijdende klanten

Doelgroep

Voor iedereen die met klanten te maken heeft: inspecteurs, consultants, consulenten, adviseurs, maatschappelijk werkers, balie- en klantverantwoordelijken, office managers, accountmanagers, interne ondersteunende diensten (IT, HR, Juridisch,…), zelfstandige beroepen,…