Versterk je klantgerichte vaardigheden
Ontdek het hert, de kat en de leeuw in jezelf

Over het boek

Klanten accepteren niet meer dat hun behoeften genegeerd worden. Daardoor worden ze al te snel bestempeld als ‘moeilijke klanten’.

De Klantendriehoek biedt een eenvoudig en herkenbaar model voor een duurzaam klantencontact. Je ontwikkelt je gevoeligheid voor de signalen en noden van de klant en je krijgt concrete handvatten mee om er flexibel op in te spelen. Het model vormt daarbij een spiegel van je eigen sterktes en valkuilen.

3de plaats L&D Boek 2016

Nominatie beste marketingboek 2016

Troeven

  • Een bevattelijk theoretisch kader in combinatie met een veelheid aan voorbeelden en concrete tips
  • Qr codes/links naar videobeelden
  • Praktische oefeningen en zelfanalyses
  • Een scherpe visie op klantgerichtheid
  • Breed toepassingsgebied: face to face contact, telefoon, e-mail, sociale media
  • Zowel bruikbaar om je klantgerichte vaardigheden te ontwikkelen als bij het omgaan met agressieve/ grensoverschrijdende klanten

Doelgroep

Voor iedereen die met klanten te maken heeft: inspecteurs, consultants, consulenten, adviseurs, maatschappelijk werkers, balie- en klantverantwoordelijken, office managers, accountmanagers, interne ondersteunende diensten (IT, HR, Juridisch,…), zelfstandige beroepen,…